Osoby zakładające lokatę bankową, zwykle mają dwa główne powody swojej decyzji. Pierwszym z nich jest bezpieczeństwo przechowywania środków w banku. Drugim ważnym powodem lokowania pieniędzy w banku są oczywiście zyski z lokaty (odsetki). Właśnie dlatego warto dowiedzieć się więcej o zyskach z lokaty i sposobach ich obliczania. Prezentujemy informacje na ten temat, które przydadzą się nie tylko osobom właśnie szukającym kolejnej lokaty bankowej

Zyski  z lokaty powinny uwzględniać podatek…

Przed zaprezentowaniem wzoru pozwalającego na obliczanie zysku z lokat, warto przypomnieć o dwóch ważnych kwestiach. Pierwszą z nich jest sposób prezentacji oprocentowania lokat przez banki. Trzeba pamiętać, że te instytucje podają stawki oprocentowania wszystkich depozytów w ujęciu rocznym. Przykładowa trzymiesięczna lokata z oprocentowaniem wynoszącym 4,00%, posiada faktyczną stawkę oprocentowania na poziomie 1% w skali kwartału (3 miesiące/12 miesięcy x 4,00%). Warto jednak wiedzieć, że podany powyżej wynik uwzględnia zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych. Ta danina zwana potocznie podatkiem Belki, posiada stawkę 19% i obecnie jest naliczana z dokładnością do 1 grosza („w górę”). 

Wspomniany wcześniej wzór na obliczanie zysku z lokaty z stałym oprocentowaniu i jednokrotnej kapitalizacji zaprezentowaliśmy poniżej. Wygląda on następująco: 

Kwotowy zysk z lokaty po opodatkowaniu = zdeponowana kwota x (oprocentowanie lokaty w skali roku x (liczba miesięcy oszczędzania/12) x 81%)

kwota x % x il. msc. / 12 x 81% = zysk

Na podstawie powyższego wzoru można obliczyć, że zysk z kwartalnej lokaty o oprocentowaniu 3,50% i wartości 10 000 zł wyniesie 70,88 zł.   

Podany wzór można również zastosować do lokat progresywnych. W takim przypadku, będzie on jedynie szacunkowy. Dokładne obliczenia zysku z lokaty progresywnej są bardziej skomplikowane. Właśnie dlatego warto zastosować uproszczony wariant kalkulacji, który praktycznie zawsze jest wystarczająco dokładny. Najpierw trzeba jednak obliczyć średnie oprocentowanie lokaty progresywnej (zobacz poniższy przykład). 

Przykładowa lokata o wartości 10 000 zł ma stawkę oprocentowania wynoszącą w kolejnych miesiącach odpowiednio: 0,20%, 0,20%, 0,30%, 0,40%, 0,70%, 1,00% oraz 1,40%

Średnie oprocentowanie lokaty progresywnej (średnia arytmetyczna z miesięcznych stawek) = 0,60% w skali roku 

Kwotowy zysk z lokaty po opodatkowaniu = 10 000 zł x (0,60% x (7/12) x 81%) = 28,35 zł

Inflacja a zysk z lokaty?

Warto podkreślić, że wszystkie powyższe wyniki mają charakter nominalny, czyli nie uwzględniający inflacji. Jeżeli znamy poziom inflacji w okresie oszczędzania, to można obliczyć realny zysk z lokaty. W przypadku niewielkiej inflacji, wystarczająco dokładne są poniższe wzory: 

Procentowy realny zysk z lokaty (po opodatkowaniu) = procentowy zysk z lokaty po opodatkowaniu – stopa inflacji w czasie trwania lokaty

Kwotowy realny zysk z lokaty (po opodatkowaniu) = deponowana kwota x procentowy realny zysk z lokaty (patrz powyżej) 

Podczas stosowania podanych wzorów warto pamiętać, że inflacja powinna odpowiadać okresowi oszczędzania. Jeżeli wykonujemy obliczenia dla lokaty trzymiesięcznej, to trzeba wziąć pod uwagę również trzymiesięczną inflację. Przykład kwartalnej lokaty o rocznym oprocentowaniu 5% i wartości 10 000 zł wskazuje, że przy inflacji 0,80% realny trzymiesięczny zysk wyniesie około 0,212%. Po przeliczeniu na złote będzie to kwota równa 21,20 zł. Ten przykład pokazuje, że uwzględnienie inflacji diametralnie może zmienić poziom obliczonych zysków z lokaty.  Zachęcam Cię do śledzenia naszego rankingu lokat bankowych.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o